Inwestycje

Budowa oświetlenia

Na ulicy Sportowej w Gołanicach trwają prace nad budową sieci oświetlenia drogowego. Jednym z celów inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Inwestycje

Budowa chodnika

Zakończono pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach”. Wykonawcą inwestycji była firma POLKOP Plus Sp. z

Inwestycje

Zakończone prace

Zakończono prace na ulicy Leszczyńskiej w Długiem Starem. Zakończono prace nad ostatnią z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,,Budowa dróg

Inwestycje

Stawowa w Gołanicach

Trwają pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach”. Wykonawcą inwestycji jest firma POLKOP Plus Sp. z

Inwestycje

Zakończone prace

Zakończono prace na ulicy Kwiatowej w Przybyszewie. Zakończono prace nad trzecią z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,, Budowa dróg

Inwestycje

Droga dojazdowa

Trwają pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Święciechowie”. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Dróg

Inwestycje Oświata

Szkoły bez barier

Trwają prace budowlane w placówkach szkolnych na terenie naszej gminy. Zadania finansowane jest w ramach projektu Dostępna Szkoła – Programu

Inwestycje

Nowe oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Święciechowie. Wykonawcą inwestycji była firma ,,ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W

Inwestycje

Oświetlenie w Strzyżewicach

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Radarowej w Strzyżewicach. Wykonawcą inwestycji była firma ,,ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W

Inwestycje

Budowa oświetlenia

Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Gołanicach. Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we