Ogrody

Wieś położona 3 km na płd. od Święciechowy.

Wymieniona po raz pierwszy w Księgach Ziemskich Kościańskich w 1421 r. W tym czasie istniała tu parafia, do której należały: Lasocice, Strzyżewice, Przybyszewo i Trzebiny z kościołem niewiadomego tytułu. Z akt znanych jest szereg proboszczów od 1421 r. począwszy. Oleban Henryk (1421-1425) dochodził w 1421 r. legatu dla kaplicy i altarii w Trzebinach oraz w 1425 r. legatu 30 grzywien zmarłej Małgorzaty Mikołajowej ze Śremu na sołtysie Starego Śremu – Janie. Następca jego – Piotr Kołmasz – nabył 2 grzywny czynszu z majątku swego patrona, Piotra Schalendorfa. Uposażenia plebanii nie zapisano w Liber beneficiorum ani w wizytacjach XVII w. Parafia Ogrody upadła w XVI w., obszar jej przyłączony został do święciechowskiej 15 maja 1675 r. Ogrody należały do dóbr Wilkowo Niemieckie i były własnością Mycielskich. W latach 1926-44 występują jako folwark należący do Przybyszewa – właściciel Kurt Lehmann, obecnie użytkowane przez zakład rolny ze Święciechowy.
Ogrody wspólnie z Lasocicami stanowią sołectwo.

źródło: publikacja o gminie, poradnik dla wszystkich, Święciechowa 1995

➡️ Sołtys wsi: Wiesława Małycha, tel. 533 901 339