Dwór w Strzyżewicach

Dwór wzniesiony w 1902 roku z inicjatywy właściciela majątku von Hansemanna, zasadniczo parterowy, choć za sprawą wyższych od korpusu dwóch ryzalitów w fasadzie głównej – w części piętrowy. Pomiędzy ryzalitami kolumnowy ganek wejścia niosący balkon. Dwór nakryty dachem naczółkowym, ryzality daszkami trójspadowymi.
Strzyżewice przez wieki stanowiły część dóbr leszczyńskich, a później część majątku Leszno-Antoniny. W końcu stały się samodzielnym majątkiem. Były więc kolejno własnością Leszczyńskich, Sułkowskich, później twórcy Hakaty von Hansemanna, jego córki Davidy von Hindersin, wreszcie od 1926 roku Polaków Haertle’ów.
W 1939 roku Strzyżewice były własnością Feliksa Haertle. Majątek w 1926 roku liczył 1974 hektary i miał gorzelnię.

„DWORY I PAŁACE WIEJSKIE W WIELKOPOLSCE”
Marcin Libicki, Piotr Libicki, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003, str. 370-371.