Zespół Pieśni i Tańca Marynia

🏢 SIEDZIBA:
  Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie,
  ul. Śmigielska 1a, 64-115 Święciechowa

📞 TELEFON: (65)5 330 691

✉ E-MAIL: marynia@sok.swieciechowa.pl

👤 INSTRUKTORZY: Ewa Jankowska, Ewelina Konieczna

Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA powstał 28 października 1988 roku. Działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Założycielem i kierownikiem artystycznym jest Ewa Jankowska. Drugim instruktorem jest Ewelina Konieczna.

„Marynia” gromadzi w swoich szeregach dzieci i młodzież, które rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca. Obecnie zespół składa się z dziewięciu grup wiekowych. 

Nadrzędnym celem zespołu jest promowanie kultury ludowej, polskich tańców, przyśpiewek strojów ludowych. W repertuarze posiada polskie tańce ludowe i narodowe. Od początku istnienia MARYNIA nie jest typowym zespołem ludowym. Oprócz programu ludowego prezentuje inne formy tańca.

Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA promował polski folklor poza granicami naszego kraju, w Niemczech, Czechach, Francji, Rosji, Słowacji. Przy udziale w międzynarodowym programie Grundvig także we Włoszech, na Litwie, w Anglii i Turcji.

WYRÓŻNIENIA i MEDALE

▪️MEDAL Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie dla Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA ze Święciechowy. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie Zdzisław Adamczak. Leszno, 1998r

▪️Brązowe Odznaczenie Honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczone podczas
XXXJ Wielkopolskiego Święta Muzyki. Czempiń, 18 czerwca 2006r.

▪️Uchwałą nr XIV /107/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17 kwietnia 2008r.
Wyróżnienie  ZASŁUŻONY DLA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO dla Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury oraz tańca ludowego. Wyróżnienie wręczono podczas koncertu jubileuszowego z okazji 20-lecia działalności zespołu. 25 października 2008r.

▪️Srebrne Odznaczenie Honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczone podczas koncert ZPiT MARYNIA z okazji 25-lecia działalności zespołu. 23.11.2013r.

▪️Rada Gminy Święciechowa,  Wójt Gminy Święciechowa
Legitymacja  nr 5-2018
Uchwałą Nr XLV/348/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 września 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA ze Święciechowy uhonorowany został tytułem “ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIĘCIECHOWA”. Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka i Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych. Wręczono podczas koncertu z okazji 30-lecia ZPiT MARYNIA. 27 października 2018.

▪️Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał Zespołowi Pieśni i Tańca MARYNIA w Święciechowie ODZNAKĘ HONOROWĄ za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Poznań, 8 luty 2019r.
Odznaczenie wręczono 2 czerwca 2019 podczas 44.Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki we Włoszakowicach. Wyróżnienie wręczali Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Grażyna Brzezińska, wicedyrektor departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

▪️Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Gliński
Legitymacja nr 13359
Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA otrzymał ODZNAKĘ HONOROWĄ “ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Warszawa, 21 sierpnia 2019r.
Odznaka wręczona podczas dożynek w Święciechowie w dniu 31 sierpnia 2019 roku przez Posła na Sejm przez Jana Dziedziczaka.