KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LOK
przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie 

👤 PREZES: Stanisław Jankowski, tel. 782 053 572
🏢 SIEDZIBA: ul. Śmigielska 1a, 64-115 Święciechowa

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Klub powstał 9 października 2002 roku. Pierwszym prezesem Klubu był Marian Klupieć. Od roku 2006 nieprzerwanie funkcję tę pełni Stanisław Jankowski. Celem Klubu jest popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń w zakresie technik strzeleckich. Członkiem Klubu można zostać z chwilą ukończenia 16 lat. Obecnie Klub zrzesza 29 członków, którzy spotykają się cyklicznie na zawodach strzeleckich.