Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny prowadzony jest w Święciechowie w następujących lokalizacjach:
▪budynek przy ul. Ułańskiej 4: sześć kamer wewnętrznych na korytarzach i jedna kamera w serwerowni
▪budynek przy ul. Rynek 14a: jedna kamera wewnętrzna na korytarzu i jedna kamera w serwerowni
▪przy ul. Ułańskiej 4: pięć kamer zewnętrznych
▪przy ul. Rynek 14a: dwie kamery zewnętrzne
▪przy ul. Strzeleckiej: jedna kamera zewnętrzna
– przy ul. Rynek 4: trzy kamery zewnętrzne
▪przy ul. Strzeleckiej 7: sześć kamer zewnętrznych
▪przy ul. Strzeleckiej („Orlik”): cztery kamery zewnętrzne
▪plac zabaw przy ul. Dojazdowej: osiem kamer zewnętrznych
▪przy ul. Śmigielskiej 1a: pięć kamer zewnętrznych
▪przy ul. Ułańskiej 34: dwie kamery zewnętrzne i pięć kamer wewnętrznych