Strzyżewice

Położone są 4 km na południowy – wschód od Święciechowy. Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości brzmiała: Strzezewicze, niem. Striesewitz

Wieś znana była już w 1294 roku. Była częścią dóbr dziedzicznych Leszczyńskich. W latach 1565 – 1580 własność Jana Leszczyńskiego, starosty radziejowskiego. W 1737 r. wieś przynosiła 476 zł dochodu. W roku następnym przeszła wraz z innymi dobrami we władanie książąt Sułkowskich. W ich rękach wieś była jeszcze około 1845 r. Wieś miała w tym czasie 55 domostw, 327 mieszkańców i 535 ha. W 1925 r. na mocy postanowienia Komitetu Likwidacyjnego majątek przeszedł na własność skarbu państwa, a w latach 1926 – 1946 był własnością Feliksa Haertle . W 1977 r. część Strzyżewic włączona została do miasta Leszna. Miejscowość znana w Europie i świecie z organizowanych zawodów szybowcowych i balonowych.

źródło: www.swieciechowa.pl

➡️ Sołtys wsi: Krzysztof Kołacki, tel. 721 687 236