Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

WSCHOWA:
🏢 ADRES: ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa
📞 TELEFON: (65)5 40 13 05
🖥 WWW: http://zuw.wschowa.com.pl
E-MAIL: a.stankowiak@zuw.wschowa.com.pl

ŚWIĘCIECHOWA:
🏢 ADRES: ul. Wodna 5, 64-115 Święciechowa
👤 KIEROWNIK: Krzysztof Kołodziejczyk 
📞 TELEFON: (65)5 330 335
✉ E-MAIL: k.kolodziejczyk@zuw.wschowa.com.pl