Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady. 

CZYNNE:
wtorki i soboty: 10.00 – 14.00
czwartki:  14.00 – 18.00

LESZNO:
🏢 ADRES: 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
📞 TELEFON: (65)5 29 49 34
E-MAIL: sekretariat@kzgrl.pl
🖥 WWW: http://kzgrl.pl

ŚWIĘCIECHOWA:
🏢 ADRES: ul. XX Lecia 2, 64-115 Święciechowa
(teren dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej – wjazd od strony stadionu)
📞 TELEFON: 605 763 488
🖥 WWW: http://kzgrl.pl