Trzebiny

Wieś położona na płd.-zach. od Święciechowy.  Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości brzmiała: Trebino, Traebchen, Screbin, Schrebin, Trzebinia.

Trzebiny wymieniono po raz pierwszy w źródłach w 1360 roku jako własność Wierzbięty z Trzebin. Istniała tu już w 1421 r. kaplica (oratorium) z altarią nieznanej fundacji, wybudowana zapewne w XIV w. W 1566 r. Trzebiny należały do Krzysztofa Trzebińskiego, następnie do Przybyszewskich. Zleceniodawcą budowy pałacu był Melchior Gurowski, starosta kościański i kasztelan poznański. Trzebiny wniosła mu w wianie poślubiona w 1676 r. Krystyna Przybyszewska.

Przyjmuje się, że budowa pałacu rozpoczęta została około 1690 r. Miała być wyrazem aspiracji Gurowskiego zmierzającego do wyższych zaszczytów. W XVIII w. wieś odziedziczył gen. Jan Lipski z Długiego Starego, w poł. XIX w. Trzebiny nabyła rodzina von Leesen. Następnymi dziedzicami byli: Georg Heinrich (od 1863 r.) , Carl Ferdinand August (od 1902 r. ) , Erberhard z żoną Friedą z d. von Slichtyng. Własnością rodziny Lessen majętność wraz z folwarkiem Piotrowice pozostała do końca II wojny światowej.

Przyjmuje się, że budowa pałacu rozpoczęta została około 1690 r. Miała być wyrazem aspiracji Gurowskiego zmierzającego do wyższych zaszczytów. Pałac w Trzebinach stanowi prostokątne w rzucie, trójtraktowe założenie z narożnymi, wysuniętymi przez dłuższe elewacje alkierzami. Przebudowany w XIX w. posiada obecnie mały dziedziniec pośrodku. Początkowo autorstwo projektu pałacu przypisywano Janowi Catenazziemu. Nowsze badania umiejscawiają projektanta w otoczeniu Rafała Leszczyńskiego, w którego służbie pozostawał Melchior Gurowski. ?Pałac poddany w latach 80-tych XX w. gruntownej renowacji – obecnie siedziba Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy. W Ośrodku znajdują się ekspozycje archeologiczne – dostępne zwiedzającym po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Pałac otacza park krajobrazowy o pow. 5 ha z wieloma interesującymi okazami dendrologicznymi. Na gruntach Trzebin liczne punkty osadnictwa pradziejowego.

➡️ Sołtys wsi: Dorota Wróbel, tel. 601 170 496