Kościół w Krzycku Małym

DANE KONTAKTOWE:

ul. Główna 88, 64-117 Krzycko Małe

tel. (65)5 331 585

e-mail: krzyckomale@archpoznan.pl 

www: www.parafiakrzycko.pl

Proboszcz: ks. Marek Denisiuk

Kościół neogotycki p.w. NMP Śnieżnej w Krzycku Małym z 1892 roku, został wzniesiony na miejscu kilku poprzednich budowli sakralnych przez architekta Aleksego Lange z Wrocławia. W jednym z ołtarzy znajduje się obraz Ukrzyżowanie z około 1600 roku z klęczącą postacią księdza fundatora. Renesansowa chrzcielnica z piaskowca w formie kielicha z licznymi rzeźbami pochodzi z 1580 roku. Wśród obrazów wyróżnia się Wskrzeszenie Piotrowina z około 1640 roku. Zachowały się też dwa dzwony późnogotyckie z końca XV wieku. Na murze cmentarnym ustawiono dawne figury przydrożne – barokową św. Floriana z XVIII wieku ora św. Wawrzyńca i ś. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku.

Krzycko Małe - figurka św. Józefa

Na końcu prostego odcinka drogi prowadzącej do lasu stoi figurka św. Józefa. Jest otoczona płotkiem, odmalowana, przystrojona kwiatami i zniczami. Historię tej figurki opisała Krystyna Stankowiak, w parafialnym kwartalniku „Zorza” w 2009. Tę historię pani Krystyna poznała z opowiadań ojca Mariana Strażyńskiego. Otóż w Krzycku Małym na długo przed wojną w pałacu mieszkała rodzina Śmiechowskich. Byli oni fundatorami Krzyckiego kościoła, przy budowie którego pracowała też mama Mariana Strażyńskiego – Elżbieta. Państwu Śmiechowskim bardzo młodo zmarł syn. Pochowali go w podziemiach kościoła. Natomiast na drodze do lasu postawili figurkę św. Józefa. Stanęła w takim miejscu, aby matka zmarłego mogła na nią patrzeć, nie wychodząc z pałacu.
W czasie okupacji Marian Strażyński i jego brat Bolesław zdjęli z postumentu figurkę i ukryli ją w zabudowaniach gospodarczych probostwa. Po wojnie św. Józef wrócił na swoje miejsce. Natomiast ziemię, na której od dziesięcioleci stoi, kupili od państwa Bolesław Strażyński i jego mama. Przez wszystkie te lata figurka była wielokrotnie malowana. Często teren wokół niej porządkowali mieszkańcy, przynosili też kwiaty, zapalali lampki. Pięć lat temu proboszcz parafii ks. Stefan Stachowiak poprosił rodziców dzieci idących do Pierwszej Komunii Świętej, aby sprawili mu prezent. Marzył o tym, by figurkę św. Józefa raz jeszcze odrestaurowano. Rodzice zrobili  to z radością. Złożyli się na materiały, zeskrobali stare farby, pomalowali. Ostatecznego nałożenia kolorowych farb podjął się Krystian Cichoszewski. Figurka jest więc zadbana i ładna. Ma na pewno ponad sto lat.

(artykuł „Kurier Święciechowski” numer 53, maj 2016)

Krzycko Małe - krzyż

Ten krzyż stoi przed domem Aleksandry i Bolesława Dodotów przy ulicy Głównej 11. Stanął tu na długo przed wybuchem II wojny światowej. Wówczas nie było jeszcze domu za nim, który stanął dopiero w 1954 roku. A wybudowali go rodzice pani Aleksandry – Stanisław i Pelagia Hetmanowscy. Przed 1939 rokiem ziemię uprawiali niemieccy mieszkańcy. Gdy wybuchła wojna, hitlerowcy usunęli krzyż i porzucili go u brzegów Krzyckiego jeziora. Jeden z niemieckich gospodarzy przeniósł go w tajemnicy do swojej stodoły. Tam przechował krzyż do końca wojny.
Po odzyskaniu wolności mieszkańcy postawili krzyż na swoim miejscu. Stał się on częścią życia wsi i parafii. Tuż obok niego państwo Hetmanowscy postawili dom. A w 1974 roku wszyscy razem zdecydowali, że drewno krzyża trzeba wymienić. Fundatorem nowego był Remigiusz Skałecki z Krzycka Małego, a prace wykonali Felicjan Jędrzychowski z Sądzi oraz Stanisław Frąckowiak z Krzycka Małego. Mieszkańcy wspominają, że nowy krzyż stawiano nocą, w ukryciu przed ówczesną władzą. Ten krzyż stał 37 lat. Co roku modlili się przy nim wierni uczestniczący w procesjach Dni Krzyżowych. Kiedyś przychodzili tu mieszkańcy zarówno Krzycka Małego, jak i Gołanic. Do dziś odbywają się majowe procesje obok krzyża. Pięć lat temu państwo Dodotowie, po raz trzeci w historii krzyża, wymienili go na nowy. Oni byli fundatorami, a Zbigniew Kloc wykonawcą. Przez wszystkie te lata na krzyżu zawsze jest ta sama figurka Pana Jezusa. A o to, by przy krzyżu było ładnie, kolorowo i czysto, dbają gospodarze domu oraz ich sąsiadka Teresa Kloc.

(artykuł „Kurier Święciechowski” numer 53, maj 2016)

Krzycko Małe - figurka Matki Boskiej

Ta figurka ma dopiero osiem lat. Stanęła w lesie – na rozdrożu leśnych dróg prowadzących do Krzycka Małego i Krzycka Wielskiego. Jest miejscem, do którego chętnie przyjeżdżają mieszkańcy obu wsi. Tutaj też odbywają się majowe nabożeństwa. Na figurce Matki Boskiej umieszczono tabliczkę z napisem „Fundatorzy: Barbara, Rafał Rakowscy z Leszna. Irena, Stanisław Mikołajczak z Leszna. 2. VIII.2008 r. „Na brzozach obok figurki umieszczono małe krzyże. Przy figurce są kwiatki i znicze.

(artykuł „Kurier Święciechowski” numer 53, maj 2016)