Długie Stare

Wieś leży przy drodze krajowej nr 12. Dawna nazwa: Długie Wielkie, względnie Długie Majori.

Na uwagę zasługuje kościół świętego Marcina z XV wieku fundacji rodziny Dłuskich herbu Nałęcz. W murze otaczającym kościół zachowała się brama z XVIII wieku. Na ścianie świątyni czas wskazywał zegar słoneczny. Na przykościelnym cmentarzu warto zwrócić uwagę na nagrobek Nieżychowskich z 1742 roku, dawnych właścicieli wsi.

Pod koniec XVI w. dobra te nabył Rafał Leszczyński, ówczesny właściciel Leszna. Był to okres osadnictwa braci czeskich w Lesznie. Rafał Leszczyński przyjął ich wyznanie i przekazał braciom czeskim kościół. Kościół został przywrócony katolikom na początku XVII za sprawą kolejnej właścicielki – Zofii z Rąbinia.

Ciekawym obiektem we wsi jest dwór zbudowany na początku XX wieku dla ówczesnych niemieckich właścicieli Hindersinów. Obszerny budynek z czerwonej cegły, z tynkowanymi detalami posiada dwupiętrowy korpus główny i piętrowe skrzydła po bokach. Dwór w latach 90-tych XX w. został odbudowany i przeznaczony na szkołę. Obiekt otacza niewielki park.

źródło: www.swieciechowa.pl

➡️ Sołtys wsi: Anna Urbańska, tel. 669 404 650

Długie Stare, ok. 1910r