Niechłód

Wieś sołecka położona 7 km na zachód od Święciechowy. Najstarsza miejscowość w gminie. Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości zmieniała się – Niechlod, Nechlod, Nyechlod ,Niechlov, Niechłódź , niem. Nicheln.

Wymieniona w 1158 roku jako własność opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu, potem szlachecka. W 1420 roku wzmiankowany Olbracht z Niechłodu Niechłodzki; w latach 1492 – 1497 Jan Gołaniecki , sędzia wschowski, który w 1492 r. sprzedał Piotrowi z Opalenicy, sędziemu poznańskiemu 1/2 Niechłodu z 1/2 folwarku. W latach 1505 – 1527 Mikołaj i Wawrzyniec, synowie Jana Gołanieckiego w 1517 r. dokonują działów.
W XV wieku własność Kotwiczów – Gołanieckich . W 1570 r. właścicielem był Jan Leszczyński, starosta radziejowski. W latach 1745 – 1778 właściciel Michał Nieżychowski, wpisany w księdze wieczystej w 1778 r. W 1796 r. właścicielką była Ewa Zbijewska, z d. Neżychowska. W 1847 r. właścicielem został Franciszek Żółtowski, następnie w 1853 r. Augusta Ponińska z d. Żółtowska. W 1881 r. własność hr. Joanny Żółtowskiej z Czacza. W 1896 r. wymieniony hr. Marceli Żółtowski. W 1905 r. własność hr. Angeliki Ponińskiej z Krakowa. W 1906 r. majętność kupił Martin Biedermann z Poznania i w tym samym roku Maciej Siciński. Po nim w 1913 r. Bolesław Speichert, od którego kupiła w 1916 r. Eleonora Skórzewska z d. Bojanowska. W 1920 r. wpisany Józef Bojanowski, który jako właściciel figurował do 1946 r.

We wsi drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych z XVIII w. z kwadratową wieżą, restaurowany w latach 1967-68 . Wewnątrz w barokowym ołtarzu głównym duży obraz “Wszyscy święci” z XVIII w. Przy kościele kamienny grobowiec z lat po I wojnie światowej rodziny Bojanowskich. Kościół otacza mur kamienno-ceglany z XIX w.

Park krajobrazowy z XIX/XX w. z lipą o obwodzie 420 cm, w nim pałac zbudowany w latach 1906-1908 dla Macieja Sicińskiego w stylu neobarokowym na planie prostokąta z przybudówkami wejściowymi od strony fasady opartych na rzucie trapezu i ryzalitem środkowym, pięciobocznym od strony elewacji ogrodowej. Do fasady przylega ganek na filarach, a do elewacji ogrodowej taras z półkolistym zejściem. Obecnie w dworze mieszczą się biura zakładu rolnego oraz mieszkania.

źródło: www.swieciechowa.pl

➡️ Sołtys wsi: Rafał Jóźwiak, tel. 722 131 819