Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa

🏢 ADRES: Urząd Gminy w Święciechowie
      ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
➡ Opiekun MRG: Patryk Tomczak
📞 TELEFON: (65)5 333 512
E-MAIL: sekretarzgminy@swieciechowa.pl 
🌐 FB: www.facebook.com/mrgswieciechowa

➡ Przewodniczący Młodzieżowej Rady:
  WIKTORIA OLEJNICZAK

W-ce przewodniczący Młodzieżowej Rady:
  JULIA KAPAŁA

Sekretarz Młodzieżowej Rady:
  WIKTORIA KĘDZIORA

Radni Młodzieżowej Rady:
  MIKOŁAJ CHORĄŻAK
  BIANKA FRĄCKOWIAK
  OLIWIA LIPOWA
  SŁAWOMIR MARCINIAK
  KLAUDIA PRZYBYLSKA
  ZOFIA SZTOR
  MAKSYMILIAN TULEWICZ
  PIOTR TYRAŁA
  KONRAD ŻUKOWSKI