Ważne telefony

➡ NUMERY ALARMOWE
▪Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112
▪ Pogotowie Ratunkowe tel. 999
▪ Państwowa Straż Pożarna tel. 998
▪ Policja tel. 997
▪ Centrum Antyterrorystyczne tel. 996
▪ Pogotowie Energetyczne tel. 991
▪ Pogotowie Gazowe tel. 992
▪ Pogotowie Ciepłownicze tel. 993
▪ Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji tel. 994
▪ Pogotowie Drogowe tel. 981

➡ NUMERY GMINNE
▪Urząd Gminy Święciechowa tel. (65)5 333 510
▪Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie tel. (65)5 330 032
▪Ośrodek Zdrowia w Święciechowie tel. (65)5 330 440
▪Komisariat Policji w Święciechowie tel. 47 77 31 761
▪Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie tel. (65)5 330 691
▪Szkoła Podstawowa w Święciechowie tel. (65)5 330 441
▪Szkoła Podstawowa w Lasocicach tel. (65)5 338 119
▪Szkoła Podstawowa w Długiem Starem tel. (65)5 338 193
▪Przedszkole Samorządowe w Święciechowie tel. (65) 3002069
▪Klub Dziecięcy w Święciechowie tel. 730 224 456
▪Klub Seniora w Święciechowie tel. 797 767 006
▪Biblioteka w Święciechowie tel. (65)5 330 359
▪Centrum Usług Wspólnych tel. (65)5 29 77 13
▪Zakład Usług Wodnych, oddział w Święciechowie (65)5 330 335
▪Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji tel. (65) 5 330 335
▪PSZOK w Święciechowie tel. (65)5 330 100
▪Schronisko w Henrykowie tel. 604 264 625