Na ulicy Sportowej w Gołanicach trwają prace nad budową sieci oświetlenia drogowego.

Jednym z celów inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 12 słupów oświetlenia drogowego z oprawą LED wzdłuż ulicy Sportowej. Zadanie realizowane jest przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Nowak Marek z siedzibą w Załęczu. Koszt inwestycji brutto : 112.481,11 zł.