Nowe oświetlenie drogowe w Przybyszewie.

Na ulicy Granicznej w Przybyszewie zakończono prace nad budową sieci oświetlenia drogowego. Jednym z celów inwestycji była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 5 słupów oświetlenia drogowego z oprawą LED od numeru 32 do numeru 40. Zadanie realizowane było przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Klak z siedzibą w Ziemnicach. Koszt inwestycji brutto: 54.888,89 zł.