Jak będzie wyglądał Park Rodzinny w Święciechowie po realizacji obecnego etapu prowadzonych prac?!

Prezentujemy wizualizację zakontraktowanej już inwestycji w Parku Rodzinnym w Święciechowie. W ramach podpisanej umowy utwardzone zostaną alejki, zamontowane zostanie oświetlenie, monitoring, ławki, kosze oraz oczywiście PUMPTRACK. Koszt inwestycji brutto to 2 331 715,11 zł z czego kwotę 1 981 957,84 zł gmina otrzymała w formie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przygotowywane są już projekty na kolejne etapy i nowe funkcjonalności tego miejsca.

WIZUALIZACJA dostępna na stronie gminy:

https://swieciechowa.pl/zobacz-jak-b%C4%99dzie-wygl%C4%85da%C5%82-park-rodzinny-w-%C5%9Bwi%C4%99ciechowie-po-realizacji-obecnego-etapu-prowadzonych-prac