Dofinansowanie na budowę ulicy Granicznej w Przybyszewie.

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy odcinka drogi ulicy Granicznej w Przybyszewie. Kwota dofinansowania to 112 500,00 zł przy wkładzie własnym gminy w kwocie 537 500,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości – 0,300 km. Dofinansowanie otrzymano w ramach programu ,,Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.