Gmina

W oczekiwaniu na wóz

W piątkowe popołudnie, 3 marca, przy remizie OSP w Święciechowie wręczono decyzje o przyznaniu dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek

Inne

Nowy wóz dla OSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie na zakup nowych pojazdów. Na liście są jednostki

Inne

Zakup wyposażenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Święciechowie podpisała umowę o dofinansowanie zakupu wyposażenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Gmina

Dofinansowania dla gminy

Na „Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych” i „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. W Starostwie Powiatowym w Lesznie wicemarszałek województwa

Gmina

Środki na rozwój

Wręczenia promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR przedstawicielom powiatu leszczyńskiego oraz pięciu gminom wchodzącym w

Inwestycje

Zagospodarowanie boiska

Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Gmina

Dodatkowe fundusze

Gmina Święciechowa otrzyma dodatkowe fundusze na promocję wymiany „kopciuchów” i termomodernizacji domów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował

Gmina

Pięknieje wielkopolska wieś

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach XII edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ,,Pięknieje

Inne

Dofinansowanie na drzewa

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych. Gmina Święciechowa pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości

Gmina

Dofinansowanie dla gminy

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W piątek, 8 kwietnia, w sali Wiejskiego Domu