Gmina Święciechowa pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Zakupione zostaną lipy oraz klony. Drzewa z uzyskanego dofinansowania zostaną nasadzone w ilości 150 sztuk w miejscowości Święciechowa.