Inwestycje

Budowa chodnika

Zakończono pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach”. Wykonawcą inwestycji była firma POLKOP Plus Sp. z

Inwestycje

Boisko w Lasocicach

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu boiska w Lasocicach. Wykonawcą inwestycji jest firma BAYDO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inwestycje

Zakończona budowa sieci

Zakończono prace nad zadaniem pn. ,,Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach”. Wykonawcą inwestycji była firma

Inwestycje

Park fitness

Zakończono zadanie pn. ,,Utworzenie parku fitness w Długiem Starem”. Zakres prac obejmował: dostawę i montaż dwóch czterostanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej

Inwestycje

Zakończone prace

Zakończono prace na ulicy Leszczyńskiej w Długiem Starem. Zakończono prace nad ostatnią z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,,Budowa dróg

Inwestycje

Stawowa w Gołanicach

Trwają pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach”. Wykonawcą inwestycji jest firma POLKOP Plus Sp. z

Inwestycje

Zakończone prace

Zakończono prace na ulicy Kwiatowej w Przybyszewie. Zakończono prace nad trzecią z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,, Budowa dróg

Inwestycje

Boisko w Lasocicach

Podpisano umowę na zadanie pn. “Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” z firmą BAYDO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inwestycje

Zakończone prace

Zakończono prace nad budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Kusocińskiego w Święciechowie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic

Inwestycje

Budowa sieci wodociągowej

Trwają prace nad zadaniem pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie”. Wykonawcą inwestycji jest firma POLKOP Paweł Poloch z siedzibą w