Inwestycje

Oświetlenie drogowe

Na ulicy Spacerowej w Długiem Starem trwają prace nad budową sieci oświetlenia drogowego. Jednym z celów inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa

Gmina Inwestycje

Rewitalizacja boiska

Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. ,,Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie”. Wójt Gminy Święciechowa Mikołaj Kostaniak wraz z

Inwestycje

Nowe urządzenia

Na placach zabaw w Henrykowie, Przybyszewie oraz Święciechowie zamontowano nowe urządzenia z których dzieci mogą już w pełni korzystać. W

Inwestycje

Budowa sali gimnastycznej

Prace nad budową nowej sali gimnastycznej w Długiem Starem postępują zgodnie z planem. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo

Inwestycje

Budowa oświetlenia

Na ulicy Sportowej w Gołanicach trwają prace nad budową sieci oświetlenia drogowego. Jednym z celów inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Inwestycje

Oświetlenie w Przybyszewie

Nowe oświetlenie drogowe w Przybyszewie. Na ulicy Granicznej w Przybyszewie zakończono prace nad budową sieci oświetlenia drogowego. Jednym z celów

Inwestycje

Budowa ulicy

Dofinansowanie na budowę ulicy Granicznej w Przybyszewie. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy odcinka drogi ulicy

Inwestycje

Wizualizacja parku

Jak będzie wyglądał Park Rodzinny w Święciechowie po realizacji obecnego etapu prowadzonych prac?! Prezentujemy wizualizację zakontraktowanej już inwestycji w Parku

Inwestycje

Montaż lamp

Zakończono prace związane z montażem lamp oświetleniowych na zagospodarowanym terenie przy Sali wiejskiej w Niechłodzie. W ramach zadania zamontowano lampy

Inwestycje

Rozbudowa parku

Podpisano umowę na kolejny etap zadania pn. ,,Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie” z firmą SPIRAEA Renata