Oświata

Powstanie boisko

Ukończono budowę I etapu boiska do petanki przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem. Mieszkańcy Długich Starych oraz osoby związane z