Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Święciechowie.

Wykonawcą inwestycji była firma ,,ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 4 słupy oświetlenia drogowego z oprawami LED. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji brutto: 32 968,92 zł.