Na ulicy Spacerowej w Długiem Starem trwają prace nad budową sieci oświetlenia drogowego.

Jednym z celów inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ulicy Spacerowej w Długiem Starem , poprzez budowę 2 słupów oświetlenia drogowego z oprawą LED przy działkach o numerach geodezyjnych 310/4 oraz 306/2.
W ramach inwestycji powstanie linia kablowa wzdłuż ulicy Spacerowej, która umożliwi rozbudowę oświetlenia drogowego w kolejnych latach.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Nowak Marek z siedzibą w Załęczu.
Koszt inwestycji brutto : 54.643,70 zł.