Trwają pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach”.

Wykonawcą inwestycji jest firma POLKOP Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Koszt inwestycji brutto: 89.784,56 zł w tym kwotę 34.000,00 zł. przeznaczono z funduszu sołeckiego sołectwa Gołanice. Termin realizacji inwestycji do 15 grudnia 2023 r.