Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Gołanicach.

Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 5 słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji brutto: 50 162,89 zł.