Zakończono prace na ulicy Kwiatowej w Przybyszewie.

Zakończono prace nad trzecią z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,, Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych”. Wykonawcą inwestycji była firma POLKOP Paweł Poloch reprezentowaną przez Annę Poloch (Pełnomocnika) z siedzibą w Lesznie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi wraz z odwodnieniem. Łączny koszt inwestycji brutto na wszystkie ulice: 1 175 743,16 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Święciechowa