Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Radarowej w Strzyżewicach.

Wykonawcą inwestycji była firma ,,ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 3 słupy oświetlenia drogowego z oprawami LED. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi brutto: 24.879,82 zł.