Gmina

Granty PPGR

I tura laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów. Laptopy, które zostały zakupione przez gminę, otrzymają uczniowie szkół podstawowych

Gmina

Cyfrowa gmina

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina. Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 630.000,00 zł z programu CYFROWA

Gmina

Grant na laptopy

Gmina Święciechowa w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz