Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 630.000,00 zł z programu CYFROWA GMINA ,, Granty PPGR – Wsparcie dzieci, wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” na zakup 252 laptopów.
Sprzęt trafi do dzieci z rodzin popegeerowskich z Gminy Święciechowa, a projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.
Kolejnym etapem programu jest ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu oraz wybór wykonawcy. O wynikach przetargu będziemy Państwa informować na bieżąco.