II tura laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów.

Kolejne 152 laptopy trafiają do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach. W ramach I tury przekazanych zostało 100 laptopów zatem łącznie gmina zakupiła 252 laptopy w ramach rządowego projektu wsparcia rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich. Łączny koszt zakupu laptopów dla dzieci to ponad 500 000,00 tysięcy złotych. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.