Przypominamy, iż osoby, które otrzymały laptopy w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zobowiązane są do dwukrotnego złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Termin złożenia oświadczenia mija 17 czerwca 2024 r. (będzie to już ostatnie składane oświadczenie ).
Oświadczenie składa rodzic lub pełnoletni uczeń, na którego zawarta była umowa.
Sposoby złożenia oświadczenia:
– drogą e-mail na adres: oswiata@swieciechowa.pl
– pocztą na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
– osobiście w: Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, parter pokój nr 4
Wzór oświadczenia znajduje się na naszej oficjalnej stronie internetowej:

https://swieciechowa.pl/dosta%C5%82e%C5%9B-komputer-z-projektu-granty-ppgr-z%C5%82%C3%B3%C5%BC-o%C5%9Bwiadczenie?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0bTYNSjitXEPdCwkX2rOhD4jPeIo6QaQjpD0CmkTKYUqQ4P6lybGtR4Rk_aem_Ab3WnTsiaD9bTLt8l65KstRhShHCQlhsLou1-6MqeATKerFuM1UoL2u2hcrt77BVwQzGezUtGu_t7kwe_vFFvtse

Druk oświadczenia dostępny jest również w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4 ( parter, pokój nr 4 )