Inne

Dostępne mieszkanie

Dostępne mieszkanie – program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami , które w swoim

Pomoc

Pomoc prawna

W ramach świadczonej przez powiat leszczyński nieodpłatnej pomocy prawnej seniorzy w Sali Wiejskiej w Święciechowie wysłuchali wykładu edukacyjnego podnoszącego ich

Gmina

Środki na rozwój

Wręczenia promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR przedstawicielom powiatu leszczyńskiego oraz pięciu gminom wchodzącym w