Gmina Święciechowa w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

Grant na zakup laptopów przeznaczony jest dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z terenów miejscowości: Długie Stare, Gołanice, Henrykowo, Krzycko Małe, Niechłód, Strzyżewice, Święciechowa, Trzebiny z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej. Wszyscy mieszkańcy ww. miejscowości zainteresowani otrzymaniem laptopów, zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do dnia 15 października 2021 r.
Druki można pobrać zarówno w siedzibie Urzędu Gminy, jak i w szkołach. Dostępne są też jako załączniki zamieszczone na naszej oficjalnej stronie internetowej: http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/10/grant-na-zakup-laptopów-wraz-z-oprogramowaniem-dla-uczniów-z-rodzin-byłych-pracowników-pgr-z-poszczególnych-miejscowości
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr