Nabór wniosków dotyczący laptopów ODWOŁANY !!!

Gmina Święciechowa informuje, iż nabór uzupełniający w dniu 4 listopada 2022 r. w ramach projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” z przyczyn formalnych zostaje odwołany. Nowy nabór odbędzie się 10 listopada 2022 r.