Trwają prace nad budową drogi ul. Akacjowa w Święciechowie.

Wykonawcą inwestycji jest firma DROMAR BIS z siedzibą w Przemęcie. W ramach inwestycji wykonywana jest droga o długości 212,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia powierzchniowego do ścieku z kostki grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Koszt inwestycji brutto : 610 301,51 zł. Inwestycja odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej – wkład mieszkańców 15 % wartości inwestycji.