Podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa.

Wykonawcą inwestycji jest firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. Koszt inwestycji brutto: 631 058,09 zł.
Inwestycja w 98 % jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego na terenie poszczególnych miejscowości z terenu gminy:
– w Święciechowie na ul. J. Tuwima, I. Krasickiego, Topolowej, Dębowej.
– w Strzyżewicach na ul. Radarowej i Hangarowej,
– w Przybyszewie na ul. Jagodowej,
– w Lasocicach na ul. Miodowej,
– w Henrykowie na ul. Brylantowej, Perłowej
– w Gołanicach na ul. Parkowej,
– w Krzycku Małym na ul. Świerkowej,
– w Książęcym Lesie,
– w Długiem Starem na ul. Zachodniej.
Planowany termin zakończenia prac: kwiecień 2023 r.