Inwestycje

Rozbudowa parku

Podpisano umowę na kolejny etap zadania pn. ,,Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie” z firmą SPIRAEA Renata

Inwestycje

Boisko w Lasocicach

Podpisano umowę na zadanie pn. “Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” z firmą BAYDO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inne

Odpady zawierające azbest

Gmina Święciechowa podpisała umowę na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Gmina Święciechowa podpisała umowę na zadanie pn. ,,Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie

Inwestycje

Sala fitness w Lasocicach

Podpisano umowę na zadanie pn. ,, Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”. W dniu wczorajszym doszło do

Inwestycje

Oświetlenie drogowe

Podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa. Wykonawcą inwestycji jest firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą

Inwestycje

Podpisano umowę

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe. W piątek, 5 sierpnia, podpisano umowę na zadanie pn. ,,Budowa sieci kanalizacji