Gmina

Aktualizacja wniosku

Gmina Święciechowa informuje, że finalizowany jest temat podpisania umowy z podmiotem wprowadzającym opał do obrotu. Jest to spółka WĘGLOKOKS KRAJ

Gmina

Sprzedaż węgla

Nabór wniosków na sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022

Inne

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka

Sport

Stypendia sportowe

Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2022 roku. Na podstawie § 5 w związku

Gmina

Przerwa w składaniu wniosków

Dnia 5 listopada nastąpi przerwa w składaniu wniosków o dowód osobisty. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem

Gmina Pomoc

Rodzina 500 plus

Od 2021 roku zmienia się okres rozliczeniowy programu “Rodzina 500 plus”. Osoby ubiegające się o świadczenie muszą ponownie złożyć wymagane