Gmina

Zakup węgla

Tylko do 15 kwietnia można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla ! Informacja z Urzędu Gminy w Święciechowie:Gmina Święciechowa uprzejmie

Inne

Odpady z działalności rolniczej

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioski można składać w związku

Inne

Odpady z azbestem

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych przekazaniem odpadów zawierających azbest. Wójt Gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków na odbiór odpadów zwierających

Gmina

Aktualizacja wniosku

Gmina Święciechowa informuje, że finalizowany jest temat podpisania umowy z podmiotem wprowadzającym opał do obrotu. Jest to spółka WĘGLOKOKS KRAJ

Gmina

Sprzedaż węgla

Nabór wniosków na sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022

Inne

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka

Sport

Stypendia sportowe

Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2022 roku. Na podstawie § 5 w związku

Gmina

Przerwa w składaniu wniosków

Dnia 5 listopada nastąpi przerwa w składaniu wniosków o dowód osobisty. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem

Gmina Pomoc

Rodzina 500 plus

Od 2021 roku zmienia się okres rozliczeniowy programu “Rodzina 500 plus”. Osoby ubiegające się o świadczenie muszą ponownie złożyć wymagane