Nabór wniosków na sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Wójt Gminy Święciechowa informuje o przystąpieniu do zakupu węgla.
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Gospodarstwo domowe korzystające z węgla jako główne źródło ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000,00 zł za tonę.
Zakup węgla preferencyjnego będzie można dokonać w dwóch transzach maksymalnie 3 tony w okresie grzewczym 2022/2023:
– w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1,5 tony
– w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1,5 tony.
Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa ul. Ułańska 4 pokój nr 6 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski dostępne są na naszej oficjalnej stronie internetowej:
https://swieciechowa.pl/aktualności/nabór-wniosków-na-sprzedaż-węgla-po-preferencyjnych-cenach