Gmina Święciechowa informuje, że finalizowany jest temat podpisania umowy z podmiotem wprowadzającym opał do obrotu. Jest to spółka WĘGLOKOKS KRAJ S.A. z Piekar Śląskich.

Na chwilę obecną firma posiada w sprzedaży:
Sortymenty grube:
– kostka ( uziarnienie: 80-200 mm)
– Orzech (uziarnienie: 40-80 mm)
Sortymenty średnie:
– Ekogroszek luz (uziarnienie: 5-25 mm)
– Miał węglowy M II (uziarnienie: 0-20 mm).
W związku z powyższym zmodyfikowany został wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowych zgodnie z oferowanym asortymentem.
OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY JUŻ WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PROSZONE SĄ O ICH AKTUALIZACJĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM WNIOSKIEM DOSTĘPNYM POD ADRESEM:
https://swieciechowa.pl/aktualności/zakup-preferencyjny-paliwa-stałego-aktualizacja
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DOSTĘP DO OPAŁU O RÓŻNYCH SORTYMENTACH MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI
TOWARU OFEROWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ SPRZEDAJĄCĄ PALIWA STAŁE.