Gmina

Aktualizacja wniosku

Gmina Święciechowa informuje, że finalizowany jest temat podpisania umowy z podmiotem wprowadzającym opał do obrotu. Jest to spółka WĘGLOKOKS KRAJ