Współpraca Gmin Partnerskich Święciechowa i Grosshabersdorf (Niemcy) trwa już od 30 lat.

W związku z tym w dniach 17 – 19 maja br. do naszej Gminy przyjedzie 120 przedstawicieli wszystkich gmin partnerskich: Aixe sur Vienne (Francja), Malinska (Chorwacja) i Grosshabersdorf (Niemcy) aby wspólnie świętować ten zaszczytny Jubileusz.
Spotkanie będzie niezwykłą okazją do świętowania i przeżywania tego wspaniałego i okrągłego Jubileuszu 30-lecia współpracy pomiędzy naszymi zaprzyjaźnionymi gminami. Partnerstwo naszych gmin jest inicjatywą i projektem, który w sposób oczywisty przyniósł korzyści wszystkim stronom. Już sam fakt bliższych kontaktów pozwolił mieszkańcom naszych gmin poznać się bliżej, co współpracę i kontakty siłą rzeczy uczyniło bardziej ciepłymi i przyjacielskimi.
Oprócz oficjalnych przedstawicieli administracji, wielu mieszkańców angażuje się w rozwój partnerstwa gmin z taką otwartością, zainteresowaniem i pasją, czyniąc ją autentyczną i żywą. Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie zwracamy się z prośbą o zaangażowanie również w organizację tegoż Jubileuszu.
Rodziny, które chciałyby przyjąć na czas obchodów Jubileuszu do swoich domów gości z Gmin Partnerskich zachęcamy do kontaktu:
Magdalena Jaraczewska- Wieczorek, tel. 655 333 510, e-mail: bipsw@swieciechowa.pl