Tylko do 15 kwietnia można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla !

Informacja z Urzędu Gminy w Święciechowie:
Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż 15 kwietnia br. upływa termin składania wniosków na preferencyjny zakup węgla.
W ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Święciechowa dystrybuowane są trzy sortymenty tego paliwa: groszek,orzech, miał, gdzie maksymalnie można wnioskować o 3 tony za kwotę nie wyższą niż 2.000,00 zł /1 tonę
Przypominamy, że uprawnione do takiego zakupu są gospodarstwa domowe, które:
spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (po złożeniu wniosków będą to sprawdzali urzędnicy),
nie kupiły wcześniej przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę, niezależnie od miejsca jego zakupu (np. PGG, PGE, Węglokoks, skład węglowy).
Procedura sprzedaży węgla w Gminie Święciechowa:
– złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Święciechowie,
– weryfikacja wniosku przez pracowników Urzędu Gminy w Święciechowie,
– powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku,
– odbiór faktury pro-formy oraz uiszczenie opłaty,
– po zaksięgowaniu wpłaty wnioskodawca może odebrać fakturę w pokoju nr. 6 przy ul. Ułańskiej 4 w Święciechowie, z którą może udać się do punktu odbioru węgla.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 65 5333 529