Prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie zakończone.

Wykonawcą inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 przy ulicy Lasocickiej w Święciechowie była firma Welvaart Krzysztof Michalak z siedzibą w Przybrodzie. Wartość inwestycji wynosi brutto: 88.510,53 zł. W ramach inwestycji wykonano rurociąg sieci kanalizacyjnej z rur PVC – DN 200 mm o długości – 41,25 m/b oraz zbudowano dwie studnie DM 1000 + właz 600 D 400.