Zakończono budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie. Wykonawcą inwestycji była firma PHU “IPE” Grzegorz Pilarczyk z siedzibą w Roszkówku. W ramach zadania postawiono 4 słupy oświetlenia drogowego z oprawami LED na ulicy Warzywnej w Święciechowie. Wartość inwestycji wynosi brutto: 31.334,32 zł.