Realizacja zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”.

W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie miało miejsce podpisanie umowy z firmą COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie na realizację zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” za kwotę : 17 048 808,26 zł (brutto). Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków własnych budżetu Gminy Święciechowa oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac w listopadzie. To największa inwestycja w historii gminy. W ramach zadania zostanie wykonana budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z przepompowniami i przyłączeniami w miejscowościach Trzebiny , Piotrowice oraz Niechłód.