Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie.

Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 1 słup oświetlenia drogowego z oprawami LED przy leśniczówce w Książęcym Lesie. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji brutto: 11 457,06 zł.