Trwają prace nad budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy obwodnicy Święciechowy.

Wykonawcą inwestycji jest firma Infrakom z Kościana. Roboty mają potrwać do grudnia 2023 roku. Inwestycja realizowana jest przez dwa samorządy – powiat leszczyński i gminę Święciechowa.
Spółka zbuduje 500 m chodnika, od ronda przy ulicy Leszczyńskiej w Święciechowie do skrzyżowania z ulicą Strzelecką. Chodnik o szerokości 1,8 m i nawierzchni bitumicznej powstanie po lewej stronie jezdni. Po zakończeniu inwestycji dopuszczony na nim zostanie ruch rowerowy.
Inwestycja kosztować będzie 265 tys. zł i zostanie sfinansowana przez powiat leszczyński i gminę Święciechowa. Termin zakończenia prac to 28 grudnia br.

(źrdło:powiat leszczyński)